Adref

Angen siarad?  

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800     Swyddfa: 01248 670 628    E-bost: info@rasawales.org.uk

Rydym yn elusen gofrestredig, a sefydlwyd ym 1983, sydd yn cynnig cymorth a chefnogaeth i bobl Gogledd Cymru sydd wedi dioddef unrhyw fath o drais rhywiol, yn ddiweddar neu yn y gorffennol. Mae ein gwasanaeth i unrhyw oed a rhyw. Er hyn mi rydym yn cynnig ein gwasanaeth yn ein canolfan yn Mangor i ferchaid yn unig, er budd i’r mechaid sydd yn ei ddefnyddio.

Mae ein gwasanaethau yn gyfrinachol. Mae eithriadau i gyfrinachedd os yw diogelwch plant neu oedolion sy’n agored i niwed mewn cwestiwn, mae hyn yn cael ei egluro i chi pan fyddwn yn cyfarfod.

Mae ein prif swyddfa yn Mangor a darperir ein gwasanaeth mewn gwahanol leoliadau ar draws Gogledd Cymru, fel na fydd yn rhaid i chi deithio ymhell i gael cymorth.

Mae ein holl wasanaethau yn rhad ac am ddim.

Rhif elusen gofrestredig 1057159

Comments are closed.