Amdanom ni

Angen siarad?  

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800     Swyddfa: 01248 670 628    E-bost: info@rasawales.org.uk

Mae Canolfan Trais a Cham-drin Rhywiol (Gogledd Cymru) yn sefydliad cydnabyddedig sydd yn darparu cymorth arbenigol annibynnol i helpu bobl i weithio drwy eu phrofiad(au) o drais rhywiol. Mae gwirfoddolwyr hyfforddedig yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

I ddechrau, ffurfiwyd ni fel Llinell Argyfwng Trais Rhywiol yn 1983, wedyn yn 2005 newidwyd ein henw i Canolfan Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru (RASASC) gan fod hyn yn adlewyrchu ein gwasanaeth yn fwy cywir. Hefyd yn 2005 dechreuwyd gynnig gwasanaethau cyfartal i ddynion a phobl ifanc, golygai hyn bod ein gwasanaeth ar gael i unrhyw un 13 mlwydd oed a throsodd, yn unrhyw un o’r chwe sir yng Ngogledd Cymru. Mae’r gwasanaeth yn parhau i esblygu a thyfu mewn ymateb i anghenion ein defnyddwyr.

  • Nodau RASASC Gogledd Cymru yw: I ddarparu gwasanaeth therapiwtig ac addysgol sydd yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim
  • Parchu hawliau unrhyw berson sy’n defnyddio ein gwasanaeth
  • I gynnig cefnogaeth i gleientiaid i wneud penderfyniadau drwy gwnsela a chefnogaeth
  • I godi ymwybyddiaeth am faterion sy’n ymwneud â thrais rhywiol
  • I gadw cyfrinachedd o fewn cyd-destun proffesiynol, sy’n caniatáu i gleientiaid ymddiried yn y gwasanaeth rydym yn eu gynnig
  • Gwerthuso ein gwasanaeth yn rheolaidd a’i ddatblygu mewn ymateb i anghenion ein cleientiaid os yw modd

Er bod RASASC Gogledd Cymru yn Elusen Gofrestredig annibynnol, rydym yn gweithio’n agos a asiantaethau statudol a gwirfoddol eraill i wneud yn siŵr bod y cefnogaeth ar gael yn addas i anghenion ein cleientiaid

Comments are closed.