Cuddio Eich Traciau

Angen siarad?  

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800     Swyddfa: 01248 670 628    E-bost: info@rasawales.org.uk

Cuddio eich traciau tra byddwch yn defnyddio y safle hwn

Os rydych yn pryderu am rhywun arall yn dod i mewn i’r ystafell tra y byddwch yn ymweld â’r safle hwn, ac nad ydych am iddyn weld yr hyn yr ydych yn edrych arno, y ffordd gyflymaf i guddio y safle yw i gau y ffenestr.

Efallai y byddai’n syniad da i gofio y gorchymyn bysellfwrdd a ddefnyddir i wneud hyn:

Windows:  ‘ALT’ a ‘F4’
Apple Macintosh: Allwedd ‘Apple’ ac ‘W’

Gallwch hefyd agor ffenestr arall a’i adael yn agored ar safle arall, ei roi y tu ôl i’r ffenestr rydych yn ei ddefnyddio (safle hwn). Fel hyn, os oes rhaid i chi gau’r prif ffenestr yna ni fyddwch yn edrych ar sgrin wag.

Ar ôl ymweld â’n gwefan

Er mwyn diogelu eich phreifatrwydd dylech glirio eich hanes rhyngrwyd ar ôl ymweld â’n safle.

Mae gwybodaeth am yr holl safleoedd rydych yn ymweld yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur.  Os yw diogelwch eich preifatrwydd yn broblem, gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio eich hanes oddi ar eich cyfrifiadur. Sylwer, efallai y bydd dal yn bosib i rhywun weithio allan pa safleoedd yr ydych wedi ymweld a.  Os yw diogelwch eich preifatrwydd yn flaenoriaeth rydym yn argymell i chi mynegi ein gwefan o leoliad fwy diogel fel llyfrgell, caffi rhyngrwyd neu ffrind.

Comments are closed.