Sut i Gyfeirio

Angen siarad?  

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800     Swyddfa: 01248 670 628    E-bost: info@rasawales.org.uk

1

Rydym yn cynnig cefnogaeth a chwnsela i unrhyw un dros 13 mlwydd oed sydd wedi dioddef unrhyw fath o drais rhywiol, gallai hyn fod yn ddiweddar neu yn y gorffennol. Os rydych angen siarad mae sawl ffordd o gysylltu â ni.

Gallwch ffonio y llinell gymorth, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn, ar 0808 80 10 800.

Gallwch anfon e-bost i:  info@rasawales.org.uk

Gallwch ffonio y swyddfa o 8:30y.b – 16:30y.h  o Llun – Gwenar ar 01248 670 628. Os byddwch yn cyrraedd y peiriant ateb, gallai olygu ein bod i ffwrdd o ein desgiau, neu ar alwad arall. Gadewch neges gan gynnwys rhif  ffôn sydd yn ddiogel, dywedwch hefyd os yw’n ddiogel i ni adael neges a hefyd pryd fysai’n gyfleus i ni ffonio yn ôl. Byddwn wedyn mewn cysylltiad cyn gynted â bosib.

Gallwch ysgrifennu i: Uned/Unit 11, Llys Onnen/Ash Court, Parc Menai Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 4DF.

Comments are closed.