I Chi Eich Hun

Angen siarad?  

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800     Swyddfa: 01248 670 628    E-bost: info@rasawales.org.uk

1

Gallwch ein ffonio ar 01248 670 628 rhwng 8.30y.b – 4.30y.h o Ddydd Llun i Ddydd Gwener

Os rydych yn mynd drwadd i beiriant atab, gadewch neges gyda rhif ffon ddiogel er mwyn i ni eich ffonio yn ol.  Rhowch wybod i ni os oes unrhyw gyfyngiadau ar adael adael neges i chi gyda pherson arall neu ar beiriant atab, er enghraifft a yw yn iawn i ni ddweud ein bod yn galw o y ‘ganolfan cymorth’ neu i beidio gadael negas ogwbwl?  Hefyd rhowch wybod pryd y byddai yr amser orau i ffonio yn ôl (o fewn oriau swyddfa).

Gallwch ffonio y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn  ar 0808 80 10 800 unrhyw adeg (wedi ei staffio 24 awr) sydd yn cyfeirio ymlaen i ni

Gadewch eich manylion cyswllt i ni ddychwelyd eich galwad o fewn oriau swyddfa cyn gynted ag y gallwn.

Gallwch anfon e-bost i:  info@rasawales.org.uk

Comments are closed.