Caniatad

Angen siarad?  

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800     Swyddfa: 01248 670 628    E-bost: info@rasawales.org.uk

1

Caniatad. Mae’n air pwerus sydd yn destun o drafod a dadlau hyd heddiw.  Am ryw reswm nid yw rhai pobl yn deall ystyr caniatad.

“Pwy bynnag yr ydych yn cychwyn ‘amseroedd rhywiol’ gyda, gwnewch yn siŵr ei bod mewn gwirionedd yn wirioneddol eisiau neud hefyd . Dyna ni. Nid yw’n anodd. Go iawn”

Os mae daeall hyn yn drafferth o hyd, dychmygwch yn lle cychwyn rhyw, eich bod yn cynnig panad o de.

Wyrach gofynnwch, “Tishio panad?” Ac maent yn ateb, “WWWWW  ie, fyswn wrth fy modd yn cael panad! Diolch yn fawr! ” Efo yr ymateb yma byddwch yn gwybod ei bod eisiau panad.

Eto wyrach gofynnwch, “Tishio panad?” ac maent yn dadlau ‘ermmm’ ac ‘aghhhh’ a dweud, “Dwi’m yn siwr iawn …” yna gallwch wneud panad neu ddim, ond byddwch yn ymwybodol efallai ni yfith, dyma’r darn pwysig – peidiwch â gwneud iddynt yfed. Ni allwch ei beio am i chi fynd i’r ymdrech o wneud y panad ar y cyfle ella oeddent eisiau y panad; ma rhaid iddych ddelio a derbyn bod nhw ddim eisiau yfad y panad. Nid yw’r ffaith eich bod wedi gwneud y panad yn golygu eich bod a’r hawl i wylio neu neud nhw ei yfed.

Os ydynt yn dweud “Na, dim diolch” yna nid ydynt eisiau panad felly ni ddylwch wneud panad.  Peidiwch â gwneud panad, peidiwch â gwneud iddynt yfed panad, peidiwch â mynd yn flin am i nhw beidio â bod eisiau y panad. Nid ydynt yn dymuno panad, iawn!?

Efallai y byddant yn dweud, “Ie, os gwelwch yn dda fyswn yn hoffi panad” ac yna pan fyddech wedi neud y panad maent wedi newid ei meddwl a ddim eisiau y panad.  Yn siwr, mi fyddwch yn flin am fynd i drafferth o baratoi a neud y panad.  Ond nid ydynt o dan unrhyw rwymedigaeth i yfed y panad. Nid oes eisiau panad arnynt. Weithiau mae pobl yn newid eu meddwl yn yr amser mae’n gymeryd i ferwi tecell, fragu te ac ychwanegu y llefrith. Ac mae hyn yn iawn, mae gan bobl yr hawl i newid ei meddwl, ac nid yr ydych a’r hawl i wylio nhw yn yfed y panad er eich bod wedi  mynd i’r trafferth o’i wneud.

Os ydynt yn anymwybodol, peidiwch â gwneud panad iddynt. Ni all pobl anymwybodol ateb y cwestiwn, “A ydych am banad?” Oherwydd maent yn anymwybodol, felly does ddim caniatad.

Iawn, efallai oeddent yn ymwybodol pan gofynnwyd iddynt os oeddent eisiau panad, ac y dywedwyd ie, ond yn yr amser y cymerodd i chi i ferwi y tecell, fragu y te ac ychwanegu y llefrith maent wedyn yn anymwybodol. Rydych ddim i roi y panad  iddynt ond sicrhewch fod y person anymwybodol yn ddiogel, ac – dyma’r darn pwysig – peidiwch â gwneud iddynt yfed y panad.

Os bydd rhywun yn dweud ie i banad, dechreuwyd yfed ac yna mynd yn anymwybodol cyn eu gorffen, peidiwch â meddwl iddynt gario mlaen yfed y panad a’i tywallt i lawr eu gwddf.  Be dylsech neud yw cymeryd y panad i ffwrdd a gwneud yn siŵr ei bod yn ddiogel. Oherwydd nid yw pobl sydd yn anymwybodol yn dymuno panad. Credwch fi ar hyn.

Os bydd rhywun yn dweud “ie” i banad dydd Sadwrn diwethaf, nid yw hyn yn golygu eu bod angen panad ganddych drwy’r amser “OND OEDDECH EISIAU PANAD WYTHNOS DIWETHAF”, nid yw’n golygu chwaith bod maent eisiau deffro yn y bore i chi yn arllwys panad i lawr eu gwddf yn mynd “OND OEDDECH EISIAU PANAD NEITHIWR”.

A dyna ni, mae caniatad mor syml a hyn. Nid yw caniatad yn fater cymleth, mae mor syml a panad o de!

Bonws? Edrith yr esboniad yma weithio ar blant. Ond newid y syniad o banad i hufen iâ.

Comments are closed.