Taflenni

Angen siarad?  

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800     Swyddfa: 01248 670 628    E-bost: info@rasawales.org.uk

1
Mae’r taflenni isod ar gael i’w lawrlwytho;

RASASC leaflet PRINT – Trosolwg cyffredinnol o pwy yr ydym a beth yr ydym yn eu gynnig.

What is counselling – PDF – Taflen yn egluro beth yw cwnsela a sut fath o gwnsela yr ydym yn ei gynnig a ddarparu.

RASA Self Harm – Taflen i helpu rhai sydd yn hunan-niweidio.

Comments are closed.