Gwasanaeth Eiriolaeth Trais Rhywiol Annibynnol

Angen siarad?  

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800     Swyddfa: 01248 670 628    E-bost: info@rasawales.org.uk

1

Mae’r Gwasanaeth Eiriolaeth Trais Rhywiol Annibynnol yn wasanaeth arbenigol sydd yno i ddarparu gwasanaeth cefnogaeth a chymorth ymarferol ac emosiynol o safon uchel i unrhyw un sydd yn mynd drwy’r system cyfiawnder troseddol.

Maent yn cynnig gwybodaeth ar wahanol opsiynau sydd ar gael i chi a hefyd rhoi chefnogaeth os ydych efallai heb benderfynnu rhoi gwybod i’r heddlu a’i peidio.

Os yw eich achos yn mynd oflaen y llys mi fusasai y gwasanaeth yma yn medru trefnu i chi ymweld a’r llys cyn dyddiad y treial, er mwyn i chi fod mwy cyfarwydd a’r lleoliad.

Maent hefyd yn cysylltu a gwasanaethau eraill, fel asiantaethau tai, swyddfeydd budd-daliadau, awdurdod digolledu ac yn y blaen i efallai rhoi fwy o gymorth ymarferol i chi.

Comments are closed.