Polisi Cwcis

Beth yw cwcis?

Ffeil bach yw cwcis sy'n gofyn am ganiatâd i gael ei osod ar yriant caled eich cyfrifiadur. Wrth gytuno, caiff y ffeil ei ychwanegu, ac mae'n helpu i ddadansoddi traffig ar y we neu'n eich hysbysu pan fyddwch yn ymweld â gwefan benodol. Mae cwcis yn helpu cymwysiadau gwe i ymateb i chi fel unigolyn, felly gall deilwra ei hun i'ch anghenion chi. Mae'n gwneud hyn trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Sut rydym ni'n defnyddio cwcis

Rydym ni’n defnyddio cwcis logio traffig i nodi pa dudalennau o'n gwefan sy'n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data am draffig tudalennau gwe a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra i'ch anghenion chi. Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol yr ydym ni’n defnyddio'r wybodaeth hon. Daw'r cwcis a ddefnyddir o widget rhannu cymdeithasol AddThis er mwyn sicrhau eich bod yn gweld y cyfrif wedi'i ddiweddaru pan fyddwch chi'n rhannu'r dudalen. Ar y cyfan, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwefan well i chi, trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy'n ddefnyddiol i chi a pha rai sydd ddim. Nid yw cwcis yn rhoi mynediad i ni i'ch cyfrifiadur nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi, ac eithrio'r data rydych chi'n dewis ei rannu gyda ni. Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel rheol gallwch addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os yw'n well gennych chi. I gael gwared ar gwcis, dilynwch gyfarwyddiadau eich porwr:

I gael gwared ar gwcis, dilynwch gyfarwyddiadau eich porwr:

Internet Explorer cliciwch yma

Firefox cliciwch yma

Chrome cliciwch yma

Safari cliciwch yma

Opera cliciwch yma

I gael rhagor owybodaeth, ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth


Polisi Preifatrwydd

Cwcis

Ffeiliau bach yw cwcis, fel arfer wedi’u gwneud o lythrennau a rhifau, sy'n cael eu lawrlwytho i'ch dyfais, fel eich cyfrifiadur, eich ffôn symudol neu’ch e-lechen, pan fyddwch chi’n ymweld â'n gwefan.

Rydym ni’n defnyddio cwcis dadansoddi i'n helpu i ddeall sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan, ac i wella ei pherfformiad a'i hymarferoldeb. Mae'r wybodaeth a gesglir, sy'n cynnwys pa borwr a system weithredu rydych chi'n eu defnyddio, eich cyfeiriad IP, y tudalennau ar ein gwefan rydych chi'n ymweld â nhw, a'r amser rydych chi'n ei dreulio ar ein gwefan, yn cael ei throsglwyddo i Google a'i storio.

Ni allwn ni ddefnyddio'r wybodaeth hon i ddarganfod rhagor o wybodaeth bersonol amdanoch chi, ac ni fyddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth unigol oni bai bod gofyn i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith. Nid ydym ni’n defnyddio cwcis parhaol, sy'n cadw gwybodaeth y tu hwnt i ymweliad cyfredol defnyddiwr.

Mae rhai cwcis yn angenrheidiol er mwyn galluogi defnyddwyr i symud o gwmpas ein gwefan. Fodd bynnag, gallwch ddewis optio allan o'n cwcis perfformiad ac ymarferoldeb trwy newid gosodiadau eich porwr. Ewch i dudalennau cymorth eich porwr i gael gwybodaeth am sut i wneud hyn. Os ydych chi’n dewis gwrthod cwcis, efallai na fydd ein gwefan yn gweithredu i chi fel yr hoffem iddi wneud.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y ffordd rydym ni’n defnyddio cwcis, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost at info@rasawales.org.uk