Angen siarad?

Cysylltwch â'n llinell gymorth
24 awr y dydd

0808 80 10 800

Cynnig cefnogaeth i unrhyw un yng Ngogledd Cymru sydd wedi dioddef Camdriniaeth Rhywiol neu drais

Os ydych angen SIARAD â rhywun, byddwn yma i WRANDO arnoch chi.

Croeso i Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru

Cyfieithiad i ddilyn yn fuan... Rape and Sexual Abuse Support Centre North Wales provides information, specialist support and therapy to anyone aged 3 and over who has experienced any kind of sexual abuse or violence either recently or in the past. We also provide specialist support and therapy to partners and family members of those who have been affected by sexual abuse and violence.

We offer the choice of male or female workers as well as the service in Welsh or English.

FFURFLENNI CYFEIRIO AR-LEIN

LLEOEDD AR GAEL I FERCHED YN UNIG

LLEOEDD AR GAEL I DYNION YN UNIG

Cysylltwch â Ni

Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru

11 Ash Court, Ffordd y Llyn, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF
Swyddfa: 01248 670 628 | Llinell Gymorth: 0808 80 10 800
Ebost: info@rasacymru.org.uk

Rhoddwch

Gwerthfawrogir pob rhodd.
Bach neu Mawr
Un-tro neu yn fisol

Toggle Menu

Edrychwch ar ein Facebook a Twitter am newyddion neu ddigwyddiadau sydd i ddod


 

image
image
image
image
image
image
Gadael y Wefan