Ein heffaith

Ein heffaith dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf:

1205 wedi cael cymorth

Oedolion

Benywaidd 547
Gwrywaidd 79
Trawsryweddol ac anneuaidd 10

Plant a phobl ifanc

Benywaidd 150
Gwrywaidd 31
Trawsryweddol ac anneuaidd 5