Angen siarad?

Cysylltwch â llinell gymorth Byw Heb Ofn
0808 80 10 800

I gyfeirio:-
Ffoniwch y swyddfa ar 01248 670 628 neu drwy ffurflenni atgyfeirio ar-lein

Ein heffaith

Saesneg yn unig....

Our impact over the last financial year:

628 new referrals

Adult

Female 453
Male 76
Transgender 4

Children and Young Persons

Female 79
Male 14
Transgender 2

 

93% felt an improvement or managed their levels of feeling tense, anxious or nervous by the end of therapy
91% maintained or increased their ability to cope with problems
94% maintained or increased levels of happiness at the end of therapy
91% felt an improvement or managed being able to communicate by the end of therapy
83% maintained or improved their mental health by the end of therapy


image