Codi Arian

Mae ein gwasanaethau yn helpu’r holl oroeswyr sydd wedi’u heffeithio gan drais a cham-drin rhywiol i dderbyn y cymorth sydd ei angen arnyn nhw ac y maen nhw’n ei haeddu. Y llynedd, cefnogodd Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru dros 850 o bobl, gan gynnwys dros 80 o blant. Ac eleni oedd ein blwyddyn brysuraf erioed!

Gweithgareddau codi arian

Byddem wrth ein bodd yn clywed wrthych os hoffech godi arian ar gyfer Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru. Gallwn roi ysbrydoliaeth, cefnogaeth, deunyddiau, crysau-t a help i roi cyhoeddusrwydd drwy ein cyfryngau cymdeithasol.

Ffoniwch y swyddfa ar 01248 670 628 neu e-bostiwch info@rasawales.org.uk am fwy o wybodaeth