Angen siarad?

Cysylltwch â'n llinell gymorth
24 awr y dydd

0808 80 10 800

Cymorth i Oedolion

Rydym ni’n cynnig cefnogaeth a chwnsela arbenigol i bob oedolyn 19 oed a hŷn. Gallwn gynnig lleoedd i ferched yn unig a dynion yn unig.

Os ydych chi wedi profi cam-drin rhywiol gall yr effeithiau fod yn ddinistriol a phara am amser hir. Mae ein therapyddion arbenigol wedi'u hyfforddi i roi cefnogaeth emosiynol i chi, a'ch helpu i ddatrys rhai o'r anawsterau rydych chi'n eu profi. Ni fydd ein therapyddion yn eich brysio nac yn eich barnu. Bydd y gwaith yn digwydd yn eich amser eich hun ac ar eich telerau eich hun.

Mae pob sesiwn therapi yn para awr ac fel rheol bydd yr un diwrnod ac amser bob wythnos, gyda'r un cwnselydd. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau sgwrsio â rhywun dros y ffôn yn unig, rhowch gynnig ar ein llinell gymorth sydd ar agor 24/7 ar 0808 80 10 800.

Cysylltwch â'r swyddfa ar 01248 670 628 neu ewch ati i lenwi’r gyfeirio (referral) ar-lein.


RCEW Standards Kitemark
image
image
Gadael y Wefan