Gwneud Rhodd

Helpwch ni i gefnogi holl oroeswyr trais rhywiol drwy gyfrannu heddiw.

Cyfrannwch drwy PayPal

Toggle Menu

Ffyrdd eraill o gyfrannu

Drwy siec

Sieciau’n daladwy i: Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru a’i bostio at RASASC NW, 11 Ash Court, Ffordd y Llyn, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF.

Tra’n siopa ar-lein

Mae gan AmazonSmile yr un cynnyrch, prisiau a nodweddion ag Amazon ond mae’n cyfrannu 0.5% o bris net y gwerthiant ar unrhyw beth dilys a brynir i elusen o'ch dewis. Gallwch gefnogi ein gwaith a chyfrannu at Ganolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru heb gost ychwanegol i chi tra’n defnyddio AmazonSmile.

Mae Easyfundraising yn troi eich siopa bob dydd yn rhoddion am ddim i’ch hoff achos. Dechreuwch eich siopa ar-lein ar easyfundraising, yna gallwch siopa fel arfer. Dewiswch dros 6,629 o siopau a fydd yn gwneud cyfraniad bach i ddweud ‘diolch’.

Gadewch rodd yn eich ewyllys

Fel elusen leol, rydyn ni’n dibynnu ar roddion i’n helpu i gyrraedd mwy o gleientiaid a’u teuluoedd. Cymynrodd, bach neu fawr, 01248 670 628.