Angen siarad?

Cysylltwch â'n llinell gymorth
24 awr y dydd

0808 80 10 800

Cymorth i Blant a Phobl Ifanc

Rydym ni’n cynnig cefnogaeth, cwnsela ac eiriolaeth arbenigol i blant 3 oed a hŷn a phobl ifanc hyd at 18 oed.

Mae gennym ni ystafell gwnsela bwrpasol ar gyfer plant a phobl ifanc ym Mharc Menai, Bangor a Bae Colwyn. Mae gan ein therapyddion hefyd flychau therapi sy'n cynnwys adnoddau ac offer defnyddiol i gynorthwyo therapi, fel bod gwasanaeth cyfartal yn cael ei ddarparu ledled Gogledd Cymru ac nid yn y lleoliadau lle mae ystafell bwrpasol yn unig.


RCEW Standards Kitemark
image
image
Gadael y Wefan